Jak polepszyć swoją inteligencję?

Jak polepszyć swoją inteligencję?

Inteligencji nie mierzy się już testem IQ. To relikt! Teraz możesz ją rozwijać. Dowiedz się jak.

Jeszcze kilkanaście lat temu inteligencję człowieka określano za pomocą testów IQ. Jednak wielu psychologów jest zdania, że wszelkie testy dają wyniki zafałszowane i nadmiernie uproszczone. Inteligencja człowieka ma o wiele szerszy wymiar. Podobnie twierdził Howard Gardner, psycholog i neurolog, profesor z Uniwersytetu Harvarda. Stworzył on rewolucyjną teorię Wielorakich Inteligencji. W swojej teorii zakłada, że inteligencja ma wiele wymiarów i można ją rozwijać poprzez ćwiczenia. Wyróżnił 8 typów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, intrapersonalną, interpersonalną.

Każdy posiada wszystkie te rodzaje inteligencji, ale są one w różnym stopniu rozwinięte. Inteligencje współpracują ze sobą, można je aktywować i wzmacniać, wszystkie są równoprawne. Przejawy tych 8 typów inteligencji pojawiają się już na etapie dzieciństwa. Warto zatem obserwować dziecko i rozwijać jego naturalne zdolności, ale też wzmacniać te, które jeszcze niedomagają. Dorośli mogą także rozwijać poszczególne swoje inteligencje. Człowiek uczy się przecież przez całe życie. Jak rozwijać? Najlepiej poprzez zabawę.

Inteligencja językowa wyraża się poprzez słowa, umiejętność wypowiadania się, łatwość nauki języków obcych. Możemy ją rozwijać poprzez zabawy słowne, zgadywanki, wymyślanie historii, czytanie książek.

Zawody, w których jest ważna: pisarz, poeta, copywriter, scenarzysta, mówca, polityk, rzecznik prasowy, redaktor, publicysta, dziennikarz.

Inteligencja Matematyczno – Logiczna to zainteresowanie przedmiotami, symbolami liczbowymi. Charakterystyczne jest logiczne myślenie, grupowanie przedmiotów, łatwe dostrzeganie przyczyny i skutku, rozumienie symboli. Rozwijamy ją poprzez rozwiązywanie zadań matematycznych, gier liczbowych, gotowanie, majsterkowanie, wymyślanie zalet i wad robienia jakiś rzeczy.

Zawody, w których jest ważna: matematyk, naukowiec, inżynier, tropiciel zwierząt, detektyw, prawnik i księgowy.

Inteligencja ruchowa objawia się zainteresowaniem sportem, dobrą koordynacją ruchową, uzdolnieniem manualnym, wyrazistą gestykulacją. Jak rozwijać? Poprzez sport, taniec, biorąc udział w zajęciach artystycznych, zabawę w kalambury.

Zawody, w których jest ważna: tancerz, aktor, sportowiec, wynalazca, mim, chirurg, instruktor sztuk walki, kierowca. 

Inteligencja wizualno-przestrzenna to dobra pamięć do obrazów, zdolność dostrzegania szczegółów, zabawa mapami, wykonywanie tabel, diagramów, dobrze rozwinięty zmysł dotyku, zainteresowanie tym jak coś działa, świetna orientacja w terenie. Możemy rozwijać poprzez wykonywanie prac plastycznych, układanie puzzli, klocków, zabawy terenowe.

Zawody, w których jest ważna: architekt, malarz, rzeźbiarz, nawigator, szachista, przyrodnik, fizyk teoretyczny, przewodnik turystyczny, kierowca.

Inteligencja muzyczna – zainteresowanie muzyką, śpiewaniem, wyrażaniem emocji poprzez muzykę. Możemy uwrażliwić się na muzykę wydobywając ją ze wszystkiego co się da, wsłuchiwanie się w dźwięki, wymyślanie rymowanek.

Zawody, w których jest ważna: wykonawca i twórca muzyki, dyrygent, słuchacz, twórca instrumentów muzycznych, stroiciel, radiowiec, dźwiękowiec, nauczyciel muzyki.

Inteligencja przyrodnicza- to ciekawość świata, natury, chętne przebywanie na świeżym powietrzu, pasjonowanie się ekologią, klasyfikowanie przedmiotów w hierarchie. Możemy ją rozwijać poprzez uprawianie i obserwowanie roślin, oglądnie programów przyrodniczych, posiadanie zwierzątka.

Zawody, w których jest ważna: ekolog, weterynarz, biolog, leśnik, rolnik, zoolog, hodowca zwierząt.

Inteligencja intrapersonalna – samodzielność, wewnętrzna motywacja, świadomość swoich mocnych stron, zaradność, niezależność, umiejętność wyrażania uczuć. Rozwijamy przez wybieranie nowych zadań, planowanie swojej pracy, wypowiadanie swoich opinii, uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez literaturę.

Zawody, w których jest ważna: pisarz, doradca, terapeuta, psycholog, filozof.

Inteligencja interpersonalna to umiejętność współpracy, zdolności przywódcze, komunikatywność, bycie lubianym, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Rozwijamy ją poprzez zabawy w większym gronie, oglądanie ilustracji i rozmowę o przedstawionych osobach, uczenie się od siebie nawzajem.

Zawody, w których jest ważna: polityk, nauczyciel, doradca, handlowiec, menedżer, specjalista do spraw public relations, psycholog, terapeuta.

  • No video selected.